Skip to main content

fosidebilde

Galaktosemi - En arvelig medfødt stoffskiftesykdom

Her vil du finne nyttige tips og råd

RETTIGHETER
Hvilke rettigheter har du med diagnosen Galaktosemi?
På bakgrunn av din diagnose har du rett til grunnstønad og du kan og søke om hjelpestønad.
Les mer her www.nav.no

SJELDNEDIAGNOSER.NO
Senter for sjeldnediagnose er villig til å undervise i barnehagen og på skolen om diagnosen/dietten.